Minder risico & meer rendement bij leegstand

Minimaliseer de risico's van leegstand

Leegstand van vastgoed vormt een uitdaging voor veel vastgoedeigenaren, met mogelijke waardevermindering en negatieve gevolgen voor de omgeving. Wij begrijpen deze risico’s en bieden een op maat gemaakt Risico Reductie Plan Leegstandbeheer om de risico's te minimaliseren en het rendement te maximaliseren. Onze aanpak omvat een grondige risicoanalyse, waarbij we belangrijke aspecten zoals vandalisme, diefstal, brandgevaar, technische storingen en sociale leefbaarheid in kaart brengen. Om waardebehoud te waarborgen, nemen we het beheer en onderhoud van het pand uit handen van de eigenaar en bieden we oplossingen zoals tijdelijk bewoning en gebruik van het pand.

Risico Reductie Plan

Hoe wij uw leegstandrisico’s minimaliseren en uw rendement optimaliseren? Met een advies op maat voor uw gebouw, gericht op het optimaal benutten, bewaken en beheren gedurende de leegstandperiode. Afgestemd op de duur en de toekomstige bestemming van het pand. Dat doen we in drie stappen:

  1. Risico-inventarisatie - Een volledige inventarisatie van alle economische, technische, maatschappelijke en criminele risico’s waaraan uw object wordt blootgesteld gedurende de leegstand.

  2. Rendementsanalyse - Met een plan van aanpak voor uw unieke situatie laten we zien op welke manier wij kosten kunnen wegnemen, het beheer kunnen overnemen en tijdelijke inkomensten kunnen genereren.

  3. Leegstandbeheer op maat

Neem contact met ons op

Waar kunnen we mee helpen?