Tijdelijke beveiliging

Monoma Alarmkit

Als tijdelijk gebruik van uw locatie momenteel geen optie meer is vanwege bijvoorbeeld bouw- en sloopwerkzaamheden of wanneer de staat van het gebouw tijdelijke bewoning niet toestaat, bieden onze beveiligingsoplossingen de juiste hulp. Met de Monoma Alarmkit garanderen we de bescherming van uw object tegen kraak, diefstal of vandalisme. Hiermee kunnen wij uw object binnen één werkdag professioneel beveiligen. Wij bieden u de meest effectieve tijdelijke beveiligingsoplossing.

Hoe werkt de Alarmkit?

De Monoma Alarmkit is een draadloos systeem dat bestaat uit een bedieningspaneel, bewegingsmelders, en indien nodig, een alternatieve stroomvoorziening. De bewegingsmelders worden bij alle toegangspunten gemonteerd, waardoor direct alarm ontstaat wanneer ongewenste bezoekers het pand betreden. Het systeem kan via het bedieningspaneel met een schakelcode worden in- en uitgeschakeld, op afstand via de app of door het vooraf programmeren van in- en uitschakeltijden.

De werking van de Alarmkit:

  • De door ons beveiligde objecten worden voorzien van duidelijk en herkenbare Monoma beveiligingsborden.

  • Het pand is beveiligd en aangesloten op de meldkamer (PAC) 

  • Zodra zich een ongewenste situatie voordoet, ontvangt de meldkamer (PAC) hiervan melding en zorgt zij direct voor het aansturen van de beveiliging. Bij beweging op meerdere bewegingssensoren zal ook direct de politie worden aangestuurd. 

Branddetectie

Verzekeringsmaatschappijen eisen tegenwoordig een functionerend branddetectiesysteem, wanneer er sprake is van leegstaand vastgoed. De Monoma Alarmkit kan ook worden ingezet voor brandbeveiliging, in plaats van of als uitbreiding op uw bestaande brandmeldinstallatie (BMI). Dit kan volledig gecombineerd worden met de Monoma Alarmkit die dient als (tijdelijk) alarmsysteem.

De voordelen van de Alarmkoffer:

  • Snel inzetbaar;

  • Direct operationeel;

  • Kostenefficiënt;

  • Periodieke pandcontrole;

  • Eenvoudig uit te breiden met extra sensoren, bedieningspanelen, sirenes en rookmelders;

  • Gebruiksvriendelijke app.

30 jaar ervaring

Monoma heeft bijna 30 jaar ervaring met professioneel en innovatief leegstandbeheer en beveiliging. Voor veel opdrachtgevers beveiligen we projecten, panden en terreinen. Onze Europese dekking en regionale expertise maken dat we slagvaardig handelen en u volledig kunnen ontzorgen. 

Download onze brochure

Download

Vertel me meer over jullie beveiligingsoplossingen