Bijlagen - Leegstandswetverhuur

 • Bijlage 1 - Proces-verbaal van oplevering

  Download
 • Bijlage 2 - Algemene bepalingen huuroverkomst woonruimte

  Download
 • Bijlage 3 - Onderhoudswijzer

  Download
 • Bijlage 4 - Huishoudelijk reglement

  Download