Kansen door tijdelijke transformatie

monoma-brand-image-couple-temporary-space-01-landscape

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Er is een veranderende vraag, denk maar aan de sluiting van ouderwetse verzorgingshuizen en de opkomst van kleinschalige zorgcomplexen. Wat betekent dit voor uw vastgoedportefeuille? Er zijn meer opties dan het verkopen van een positie, zoals tijdelijke exploitatie.

De voordelen van tijdelijke transformatie

Leegstaand onroerend goed is uitermate geschikt als woonruimte voor jongeren of starters op de woningmarkt. Zij betalen huur en houden ook de eigenaar alert op onderhoud, bijvoorbeeld door gebreken en defecten te melden.

Deze tijdelijke exploitatie gebeurt in het kader van de Leegstandwet huurrecht. Er kan tot tien jaar lang verhuurd worden. De bewoners genieten een beperktere bescherming dan gewone huurders. Dit maakt het voor de eigenaar van het pand mogelijk om het na een korte opzegtermijn weer in gebruik te nemen.

  • Behoud (van de waarde) van het onroerend goed.
  • Huurovereenkomsten leveren een rendement op, wat niet het geval is als het pand alleen maar leeg staat. De huuropbrengst is voor de eigenaar.
  • U draagt bij aan maatschappelijke uitdagingen door het creëren van huisvesting in deze schaarse tijden.
  • Een flexibele optie dankzij de opzegtermijn van 3 maanden.
  • U voorkomt mogelijke kosten en waardevermindering door kraak, vandalisme en verval.

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we snel contact op.